Site Archives

Jika Saya Diberi Kesempatan (Selalu) Menjadi Remaja dan Perempuan Muda


R. Valentina
“Ingin benar hati saya berkenalan dengan seorang “anak gadis modern”, gadis yang berani, yang sanggup tegak sendiri, gadis yang saya sukai dengan hati jantung saya, anak gadis yang melalui jalan hidupnya dengan langkah yang tangkas, dengan riang suka hati, tetap gembira dan asyik, yang berdaya upaya bukan hanya untuk keselamatan bahagia dirinya […]